تسكين درد ناشی از پوسيدگی دندان با زردچوبه

با تركيب نصف قاشق چاي خوري زردچوبه و چند قطره روغن خردل مخلوطي غليظ به دست مي آيد . اين مخلوط را روي پوسيدگي دندانتان گذاشته و اجازه دهيد ١٥ دقيقه روي آن باقي بماند.دقت كنيد اين كار جايگزين درمانهاي دندانپزشكي نخواهد بود.در اولين فرصت به دندانپزشك مراجعه فرماييد.