تهران، ونک ، گاندی شمالی 02188795280

تسكين درد ناشی از پوسيدگی دندان با زردچوبه