روش استفاده نخ دندان ارتودنسی

نخ دندان ارتودنسی به دو صورت در بازار موجود است ؛ نوع اول شامل یک سر سوزنی چند سانتی متری ، یک بخش اسفنجی شکل و نهایتا خود نخ دندان می باشد.

ابتدا نخ دندان را از سر سوزنی شکل آن از زیر سیم عبور داده ، سپس دو طرف نخ دندان را دور انگشت های نشانه دستها بپیچید آنگاه به کمک یک حرکت اره ای و به شکل مورب و به آهستگی نخ دندان را از تماس بین دندانها عبوردهید. سپس با حرکات بالا و پایین در حالیکه نخ دندان به دندان چسبیده است آن را به زیر لثه برده این ناحیه را تمیز کنید. Floss-Threader نوع دیگر نخ دندان ارتودنسی دارای یک وسیله کمک کننده برای عبور نخ از زیر سیم می باشد که باید پس از عبور دادن نخ از زیر سیم همانند روش قبل کار را ادامه دهید.

توجه داشته باشید که هدف از کشیدن نخ دندان تمیز کردن شیار کوچک بین لثه و دندان می باشد. از کوبیدن نخ دندان بر روی لثه بین دندانی خودداری کنید. برای تمیز کردن اطراف بند ارتودنسی ابتدا نخ دندان را به شکل υ در آورده و آن را دور بند قلاب کنید و به کمک بخش اسفنجی نخ با حرکات جلو و عقب دور بند را تمیز کنید. روش دیگر استفاده از مسواک های اطفال می باشد که سر کوچکی دارند و دسترسی به اطراف بند را امکان پذیر میسازند.

این فیلم روش استفاده از نخ دندان ارتودنسی را آموزش می دهد.

مشاوره در تلگرام یا تماس با شماره تلفن: 88795280