روش استفاده از soft picks

از Soft Picks در مواقعی که دسترسی به نخ دندان ندارید برای تمیز کردن فضای بین دندان ها از آن استفاده کنید. نوک آن را آرام وارد فضای بین دندانی کرده و آرام به جلو و عقب حرکت دهید.

این فیلم روش استفاده از Soft Picks را آموزش می دهد.