تهران، ونک ، گاندی شمالی 02188795280 - اینستاگرام اطفال دکتر غفاری

تسكين درد ناشی از پوسيدگی دندان با زردچوبه