ترمیم شکستگی دندان جلو

ترمیم شکستگی دندان جلو


اگر دندان جلو (قدامی) به علت های مختلف مانند برخورد جسم سخت بشکند باید چه کار کنیم؟ آیا این دندان دیگر قابل استفاده و نگهداری نیست و باید آن را کشید؟ در صورت کشیدن دندان آسیب دیده و شکسته شده مسئله بی دندانی چه می شود؟همه این ها پرسش ها دیگر نگرانی برای شما نخواهند داشت چرا که ترمیم شکستگی دندان جلو یا دندانهای قدامی با روش های دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی امکان پذیر است.

مشاوره در تلگرام یا تماس با شماره تلفن: 88795280